agenda 1

 

El pretext poètic del cor en la poesia de M. Àngels Anglada